YUCCA GOLD CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU, HẤP THỤ KHÍ ĐỘC CỰC MẠNH

THÀNH PHẦN CHÍNH: Saponin (từ dịch chiết cây Yucca schidigera), Yucca Schidigera