Hiển thị tất cả 9 kết quả

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

BRONOPOL – TIÊU DIỆT HIỆU QUẢ NẤM, VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN THÂN CÁ

Liên hệ
Liên hệ

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

GLUTA-MK – DIỆT KHUẨN, NẤM, TẢO ĐỘC, SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG AO NUÔI CÁ

Liên hệ

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

HI-BKC 80 – DIỆT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, NẤM, VI KHUẨN TRONG AO NUÔI CÁ

Liên hệ

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

SUPER-CLEAR – TIÊU DIỆT CÁC LOẠI KÝ SINH TRÙNG GÂY BỆNH TRÊN THÂN CÁ

Liên hệ

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

VIRKON-MK – TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT TRONG AO CÁ

Liên hệ