ALLICIN TINH TỎI ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRÊN TÔM

KHÁNG KHUẨN, SÁT KHUẨN ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG RUỘT NHƯ TÔM BỊ PHÂN TRẮNG, ĐƯỜNG RUỘT YẾU, ĐỨT KHÚC

Lon 500g

THÀNH PHẦN CHÍNH:

–           Tổ hợp hoạt chất kháng khuán: Allicin Allycetoin I và II, Acid nicotinic

–           Tổ hợp: tinh dầu, các sultur và polysultur devinyle, các vitamin A, B1, B2 và C

Danh mục: