MK-BZ POND (NO2) VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ NO2

Khối lượng tịnh: Gói 454g (5 GÓI/XÔ)

THÀNH PHẦN:

Nitrosomonas sp

Nitrobacter sp

Bacilus subtilis

Lactobacilus plarrtarium

Saccharomyces cervisiae