MK-PLUS XỬ LÝ KHÍ ĐỘC TRONG NUÔI TÔM

LÀM SẠCH ĐÁY AO, HẤP THỤ NHANH CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC

THÀNH PHẦN:

Bacilus subtilis

Lactobacilus planetarium

Saccharomyces cerevisiae

Nitromonas sp

Nitrobacter sp

Proteasa

Cellulosei