Hiển thị tất cả 5 kết quả

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

BRONOPOL – TIÊU DIỆT HIỆU QUẢ NẤM, VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN THÂN CÁ

Liên hệ

Nhóm Đặc Trị Ngoại Ký Sinh Trùng, Vi Khuẩn, Virus - Cá

HI-BKC 80 – DIỆT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, NẤM, VI KHUẨN TRONG AO NUÔI CÁ

Liên hệ