VITAMINE C 1000 CHỐNG SỐC, TRỊ CONG THÂN TRÊN TÔM

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG – CHỐNG SỐC – CHỐNG CONG THÂN TRÊN TÔM

THÀNH PHẦN CHÍNH: Vitamine C, Acid citric