SIÊU DIỆT ỐC

CHUYÊN DIỆT CÁC LOẠI ỐC

Khối lượng tịnh: Gói 500g

THÀNH PHẦN CHÍNH: 5-chloro-N-(20chloro-4-nitropheny)-2-hydroxybenzamide

(Niclosaminde)

Danh mục: